Databank dossiers

Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen: verbeteren van de leerresultaten; school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners; ouders helpen vaker mee met activiteiten; versterken van sociale cohesie; bevorderen van de integratie; bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen; werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders.

Landelijk dekkend, regionaal maatwerk

De Expertisepunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk dekkend netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus en tevens keurmerkorganisatie. Dankzij de kennis van de regionale context bieden zij maatwerk op uw specifieke vraag. De Expertisepunten hebben één gemeenschappelijk doel: het versterken van ouderbetrokkenheid in vroeg- en voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

356 resultaten gevonden

LEIDT HUISWERK MAKEN DOOR LEERLINGEN OP DE BASISSCHOOL TOT GROTERE VAARDIGHEDEN IN PLANNEN EN VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN VOOR HET EIGEN LEERPROCES?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2020

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Het brein ...

SUCCESVOL VERBETEREN VAN DE SAMENWERKING MET OUDERS

Veltman, Sharon ; Basisschoolmanagement, — 2019

Dit artikel behandelt een aantal specifieke aandachtspunten bij de samenwerking met ouders in de school. Een goede samenwerking tussen school en ouders ...

OUDERS IN BEWEGING

Pals, Renske ; Vries, Peter de ; De Wereld van het jonge kind, — 2020

Als een kind fysiek of sociaal niet zo handig is tijdens sport en spel, is het belangrijk om ouders hierin mee te nemen. Zij weten immers vaak beter wat...

BASISBOEK COÖRDINATOR OUDERBETROKKENHEID

Vries, Peter de ; — 2020

In dit boek wordt besproken hoe een samenwerking tussen de school en ouders kan worden vormgegeven, met als doel de verantwoordelijkheid voor de eigen o...

BETREK DE OUDERS BIJ DE LEESONTWIKKELING VAN HUN KIND

Blanc, Leontine le ; Tijdschrift voor remedial teaching, — 2019

In dit artikel geeft remedial teacher Leontine le Blanc tips over hoe de remedial teacher ouders bij de leesondersteuning kan betrekken en voor een gede...

OUDER-KINDGESPREKKEN

Vries, Peter de ; De Wereld van het jonge kind, — 2019

In dit artikel worden adviezen gegeven over hoe ouder-kindgesprekken kunnen worden ingevuld, die worden gevoerd met de leerkracht of thuis, voortkomend ...

OVERGANG NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS

Avest, Bas ter ; Roos, Marijke ; Aalst, Iris van ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2019

In dit artikel gaat het over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Een soepele overgang kan schooluitval of uitstroom van le...

OUDERS BETREKKEN : HET VRAAGT OM EEN NIEUWE AANPAK

Lusse, Mariëtte ; Van twaalf tot achttien, — 2019

In dit artikel wordt besproken op welke manier scholen kunnen omgaan met ouders en wordt gekeken naar welke aandachtspunten hierin zijn. De betrokkenhei...

SPELEN IN DE MODDER

Jonge, Koen de ; De Wereld van het jonge kind, — 2019

In dit artikel gaat het over dat buiten leren of spelen als waardevol wordt gezien voor de ontwikkeling van kinderen, verder worden uitdagingen omtrent ...

TRAINING ACTIEF BETROKKEN

Berg, Femke van den ; Kinderopvang, — 2019

In Arnhem krijgen pedagogisch medewerkers de training Actief Betrokken: die geeft handvatten om optimale ontwikkelingskansen te bieden aan alle jonge ki...