DE SCHOOLTUIN
een jaar rond met de je handen in de grond

Onderwijsfilm van het jaar 2021. In De Schooltuin wordt een groep acht- en negenjarige kinderen gevolgd die aan de slag gaan met het verbouwen van hun eigen groenten, fruit en bloemen. Een compleet jaar wordt gevolgd: van de bewerking van de grond naar het zaaien, groeien, wieden, oogsten, bereiden en opeten. De klassen beleven, ontdekken en gaan zelf zaaien en oogsten in de schooltuin. De film werd eerder uitgebracht door M&N Film Distribution in de bioscoop en filmtheaters. 

In de film staat de beleving van de kinderen in relatie met de planten en dieren centraal. Er wordt ingespeeld op actuele thema’s zoals natuurbeleving, biodiversiteit, kringlopen, stadslandbouw, duurzaamheid en gezond voedsel, waarbij het avontuur van de kinderen voorop staat.

Naast de film wordt ook een lesmodule aangeboden, bestaande uit clips, opdrachten en lessen. In de clips worden het moestuinieren stap voor stap behandeld, van de eerste bewerking van de grond, compost, gereedschap, zaaien tot het oogsten en eten. De kinderen en leerkrachten kunnen door middel van beeld zien welke stappen er nodig zijn om zelf aan de slag te gaan, thuis op het schoolplein of in de moestuin.

De lesmodule is ontwikkeld door IVN en wordt gratis aangeboden aan alle scholen en (natuur)organisaties. Bij de lessen horen videoclips, werkbladen, opdrachten en spellen. De lessen zijn ontwikkeld voor kinderen uit groep 4, 5 en 6 van het basisonderwijs

 


Links
Titel informatie
Auteur

Verkerk, Mark; Schaik, Ignas van

Uitgave

M&N Film, 2021

Annotatie

Vanwege Corona is er in 2020 geen verkiezing geweest.

Publicatiejaar

2021