BREDE VAKINHOUDELIJKE RICHTLIJN DYSLEXIE

De richtlijn helpt professionals bij de signalering, diagnostiek, ondersteuning en behandeling van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie.

De richtlijn voorziet professionals in het onderwijs en de zorg van informatie over: Hoe professionals in onderwijs en zorg leerlingen met ernstige lees- en spellingproblemen het beste kunnen ondersteunen? Wat goede instrumenten zijn voor het uitvoeren van diagnostiek? Wat effectieve behandelmethodes zijn bij dyslexie? Welke hulpmiddelen professionals kunnen inzetten ter ondersteuning van jeugdigen met dyslexie en hun ouders? Welk minimaal taalniveau jeugdigen moeten hebben voordat professionals het risico op dyslexie bij anders- of meertaligen kunnen signaleren?

De richtlijn Dyslexie is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). De projectorganisatie was belegd bij het Nederlands Jeugdinstituut.

Een werkgroep bestaande uit wetenschappers en praktijkexperts met relevante expertise rond de signalering, diagnostiek, ondersteuning en/of behandeling van dyslexie heeft de richtlijn ontwikkeld. Inhoudelijke experts, leden van beroepsverenigingen en cliënten hebben feedback gegeven op het concept van de richtlijn. Daarnaast is de richtlijn in de praktijk van onderwijs en zorg getest. Alle commentaren zijn, na weging, verwerkt in de definitieve versie.

De richtlijn is geautoriseerd door NIP, NVO en LBRT en onderschreven door het NKD en behoort vanaf heden tot de professionele standaard van deze beroepsgroepen. Dit betekent dat de richtlijn door alle professionals wordt toegepast óf dat zij daar gemotiveerd van afwijken. 

Naast de volledige richtlijn, is ook een set werkkaarten en informatie voor ouders over de richtlijn beschikbaar.


Titel informatie
Corporatie

Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD); Nederlands Jeugdinstituut (NJI), Utrecht; Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT)

Uitgave

Utrecht : NJI .. [et al.], 2021

Collatie

218 p.

Publicatiejaar

2021