SPELLING IN DE LIFT ADAPTIEF

Oefenstof voor leerlingen met spellingproblemen. Combinatie van papier en digitaal: oefenboekjes en adaptieve leerlingsoftware. Eerst uitleg, dan inoefenen en vervolgens zelf oefenen. Het programma past zich automatisch aan het spellingsniveau van het individuele kind aan. Het materiaal is methode-onafhankelijk. Dit programma is de doorontwikkelde en volledig vernieuwde versie van Spelling in de lift plus. Het programma is geschikt en voor leerlingen in het basis- en speciaal onderwijs, NT2-leerlingen en voor de eerste klas van het voortgezet onderwijs

De leerkracht start met de methodeonafhankelijke 0-meting. Deze geeft het niveau en startpunt van de leerling aan, uitgedrukt in specifieke spellingscategorieën en de DLE. Zo heeft de leerkracht snel inzicht in welke leerlingen op welke spellingscategorieën nog extra hulp nodig hebben. Ook volgt uit de 0-meting een rapport met daarin aanbevelingen voor extra instructie, begeleide inoefening en gepersonaliseerd oefenen. Deze aanbeveling kan op 3 verschillende manieren:

  1. De leerling oefent digitaal verder
  2. De leerling oefent op papier onder begeleiding van de leerkracht en gaat daarna verder op de computer.
  3. Indien een leerling echt uitvalt op specifieke categorieën, biedt het programma uitgebreide handvatten voor de benodigde remediërende instructie en begeleide inoefening op papier en digitaal.

Het pakket bestaat uit:
- gepersonaliseerde, adaptieve leerlingsoftware
- een dashboard voor de leerkracht
- werkboekjes op 8 niveaus (per boekje 4-5 hoofdcategorieën)
- antwoordenboekjes
- handleidingenpakket

Spelling in de lift adaptief is gekoppeld aan Cito (tussen)doelen en de didactische leeftijdsequivalent (DLE). 


Titel informatie
Uitgave

Amersfoort : Thieme Meulenhoff, 2021

Publicatiejaar

2021