BEGRIJPEND LEZEN MOET JE DOEN
Close Reading en TOS

Voor een leerling met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)  is begrijpend lezen een van de moeilijkste vaardigheden om te leren. In dit artikel wordt uiteengezet dat Close Reading gecombineerd met woordenschatonderwijs (Met Woorden In De Weer) meer plezier in begrijpend luisteren en lezen oplevert, en leerlingen betere resultaten halen. 

3 leerkrachten en een logopedist van Kentalis Signis SO TOS, waar leerlingen met een TOS zitten, hebben onderzocht of Close Reading geschikt is voor deze leerlingen. 

Close Reading is een manier om met teksten om te gaan door deze te lezen en te herlezen aan de hand van verschillende vragen, met als doel om tot een dieper begrip van de tekst te komen. Een van de belangrijkste vaardigheden die de leerkracht hierbij leerden, is modelen: hardop denkend je eigen redenatie vertellen, en dit via begeleide inoefening overdragen aan je leerlingen. Ook de rol van de logopedist wordt besproken.

De op school gehanteerde methodiek van Met Woorden in de Weer bleek prima te combineren met Close Reading. Ze werken zelfs aanvullend en versterkend op elkaar. 

De aanpak wordt toegelicht aan de hand van een praktijkvoorbeeld in de middenbouw. Hierbij wordt het boek Kijk uit, een draak! van Jonny Lambert gebruikt. Er word uitgelegd wat de voorbereiding, drie sessies en afsluiting inhoudt. 

 

Titel informatie
Auteur

Engelsma, Frederica; Sijbrandij, Monica; Huitema, Nienke

Tijdschrift

JSW (Jeugd in school en wereld)

Uitgave

Jrg. 105 (2020-2021), nr. 9 (mei 2021)

Collatie

p. 40-43

Annotatie

Literatuurlijst op: www.jsw.nl/artikelen

Publicatiejaar

2021