INTERPROFESSIONELE SAMENWERKING
optimale ontwikkeling van kind centraal

In veel kindcentra werken leerkrachten samen met pedagogisch medewerkers en andere professionals om de ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Deze ‘interprofessionele’ samenwerking verloopt niet overal vlekkeloos. Wat zijn kritische factoren voor het slagen van interprofessionele samenwerking?

Het idee van deze interprofessionele samenwerking (IPS) is dat professionals uit verschillende disciplines vanuit hun achtergrond samen meer kunnen bereiken dan alleen. Ook buiten de muren van de school en opvang. 

Vijf dimensies van samenwerking:

1. Kindgerichte dimensie: een eenduidig klimaat en doorgaande lijn.
2. Professionele dimensie: gezamenlijke dienstverlening en gezamenlijk leren.
3. Organisatorische dimensie: operationele aansturing. Gedeelde ambitie.
4. Functionele dimensie: gezamenlijke back- en frontoffice. Delen van ruimtes en materialen.
5. Normatieve dimensie: gedeelde pedagogische waarden. Cognitief en affectief vertrouwen.

Onderzoek laat zien dat ondanks het feit dat school en kinderopvang elkaar steeds vaker weten te vinden, deze interprofessionele samenwerking nog niet overal als vanzelfsprekend goed verloopt

Om meer rendement te halen uit de IPS is er meer onderzoek naar kritische factoren gewenst. Kinderopvang en onderwijs zijn hierin twee kernpartners. De auteurs hebben hiernaar onderzoek verricht. In dit kwalitatieve onderzoek zijn de perspectieven van deze beide kernpartners meegenomen om de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:
1. Wat zijn de kritische factoren in de interprofessionele samenwerking binnen een kindcentrum?
2. Hoe leiden we beroepskrachten op zodat ze voldoende zijn toegerust om in een interprofessioneel samenwerkingsverband te kunnen functioneren?

De analyse laat zien dat acht kritische factoren een prominente rol spelen: Gezamenlijke visie, cultuur, organisatieverschillen, gedeeld leiderschap, vitaliteit medewerkers, wijkfunctie, partnerschap en facilitering. 

Om de interprofessionele samenwerking in de eigen praktijk te optimaliseren kunnen de volgende reflectieve vragen  worden gesteld:
• In welke mate werk ik al interprofessioneel samen?
• In hoeverre is een gezamenlijk gedragen visie bepalend voor IPS?
• Hoe vaak en met welke professionals van andere disciplines zoek ik afstemming? Op welke vlakken vullen we elkaar aan? Kennen we elkaar?
• In hoeverre is de organisatie ingericht zodat IPS mogelijk is?

 


Titel informatie
Auteur

Dongen, Jerome van; Fanchamps, Nardie

Tijdschrift

JSW (Jeugd in school en wereld)

Uitgave

Jrg. 105 (2020-2021), nr. 9 (mei 2021)

Collatie

p. 32-35

Annotatie

Literatuurlijst op: www.jsw.nl/artikelen

Publicatiejaar

2021