WELKE INVESTERING VIND JIJ NODIG?
Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO): een groot bedrag voor het onderwijs dat de komende jaren besteed mag worden aan herstel en ontwikkeling van het onderwijs (na corona). Leerkrachten en schoolleiders moeten de vragen gaan beantwoorden: welke investeringen vinden wij nodig voor de leerlingen, de groep van volgend schooljaar en de school?

Om deze investering zo goed mogelijk in te zetten en hier zo weinig mogelijk werk aan te hebben, kan Stephen Covey wellicht inspireren. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van Covey is de aandacht te richten op dat waar je echt invloed op hebt: de cirkel van invloed. Deze zeven eigenschappen die Covey benoemt als cruciaal om zelf de regie te nemen kunnen op de volgende wijze worden vertaald naar de aanpak van het NPO voor de school:

1. Wees proactief: wacht niet op instructies van hogerop maar neem zelf verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan de leerlingen en zet het vakmanschap centraal.

2. Begin met het eind in gedachten: beschrijf waar je nu staat en welk resultaat er wordt nagestreefd als ijkpunten, en gebruik deze als basis voor het plan. 

3. Belangrijke zaken eerst: focus op prioriteit, haalbaarheid, aansluiten bij wat er al wordt gedaan en maak slimme keuzes. 

4. Denk in win-winsituaties: denk slim na over oplossingen die op lange termijn echt winst opleveren. 

5. Begrijp eerst voordat je begrepen wil worden: luister eerst voordat er oplossingen worden bedacht. Observeer wat het echte probleem is en neem verschillende perspectieven mee.

6. Zoek de synergie: deel de kennis met elkaar, zowel binnen als buiten de school. 

7. Houd de zaag scherp: goed voor jezelf en anderen zorgen is de basis van een gezond team dat uitdagingen aankan. Verlies elkaar dus niet uit het oog en denk ook goed na over tempo en fasering van de stappen die gezet gaan worden.


Titel informatie
Auteur

Unck, Suzanne

Tijdschrift

JSW (Jeugd in school en wereld)

Uitgave

Jrg. 105 (2020-2021), nr. 9 (mei 2021)

Collatie

p. 6-9

Annotatie

Literatuurlijst op: www.jsw.nl/artikelen

Publicatiejaar

2021