OUDERBETROKKENHEID BIJ NIEUWKOMERS VANUIT TWEE PERSPECTIEVEN

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Leraren zetten daarom stevig in op het bevorderen van ouderbetrokkenheid. Leraren van nieuwkomers geven aan het moeilijk te vinden ouders te bereiken. Zij organiseren allerlei activiteiten om de ouderbetrokkenheid te stimuleren, maar krijgen niet de respons waarop ze hopen. Ouders van nieuwkomers zijn echter wel degelijk betrokken. Zij hebben andere verwachtingen en behoeften. Om ouders te bereiken is volgens onderzoekers en ervaren leraren een responsieve houding met betrekking tot de thuistaal en de culturele achtergronden nodig. Wat dit concreet betekent is nog moeilijk te duiden. Wel is duidelijk dat een persoonlijke benadering, eigen inbreng, ondersteuning bij praktische zaken, duidelijke uitnodigingen en de inzet van bruggenbouwers leiden tot een beter contact.


Downloads
Titel informatie
Corporatie

Platform Praktijkontwikkeling (PLPO), Utrecht

Auteur

Goedhart, Ria

Uitgave

Utrecht: Platform Praktijkontwikkeling, 2020

Collatie

16 p.

Annotatie

Met lit.opg.

Publicatiejaar

2020