SCHOOLFACTOREN EN LERAARSBEKWAAMHEDEN IN VERNIEUWINGSSCHOLEN

Om antwoord te krijgen op de vraag waarom het sommige scholen wel lukt om complexe vernieuwingen te realiseren, hebben onderwijswetenschappers van de Open Universiteit een exploratief onderzoek uitgevoerd bij drie scholen in Roermond die hun sporen op het gebied van onderwijsinnovatie in ruime mate verdiend hebben. De bevindingen van dat onderzoek zijn vastgelegd in een rapport dat met steun van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) tot stand is gekomen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de combinatie van de juiste schoolfactoren en de juiste leraarsbekwaamheden belangrijk is voor succes van vernieuwingsscholen. Transformationeel en gespreid leiderschap, een open en positief leerklimaat en ouderbetrokkenheid zijn hiervoor belangrijke schoolfactoren. Bij de leraarsbekwaamheden gaat het vooral om kennis, vaardigheden, attitudes en overtuigingen waardoor leraren leerlingen op maat kunnen ondersteunen en in alle openheid nauw kunnen samenwerken met collega’s. 

De drie scholen waar het onderzoek is verricht zijn de Synergieschool (regulier en speciaal basisonderwijs onder één dak), Niekée (vmbo met veel inzet van ICT en vrijheid voor de leerlingen) en Agora (vmbo, havo en vwo waarbij leerlingen tot op persoonlijk niveau de kans krijgen om te variëren naar tempo, niveau, plaats, proces, inhoud en resultaat). Het onderzoek bestond uit een literatuuronderzoek, interviews met leraren en een vragenlijstonderzoek waarbij ook een aantal nieuwe instrumenten is ontwikkeld. 


Downloads
Titel informatie
Corporatie

Open Universiteit; NRO, Den Haag

Auteur

Claessen, J.; Camp, Gino; Evers, Arnoud

Uitgave

Heerlen : Open Universiteit, 2020

Collatie

63 p.

Annotatie

Dit project is (mede) gefinancierd door het NRO, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (projectnummer 405-18-639)

Publicatiejaar

2020