DE STAAT VAN DE OUDER 2020

Ieder jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs haar bevindingen over onderwijsontwikkelingen van een schooljaar in De Staat van het Onderwijs. In 2014 is hieraan De Staat van de Leerling toegevoegd en sinds 2015 wordt er De Staat van de Leraar en De Staat van de Schoolleider gepubliceerd. Sinds 2017 is De Staat van de Ouder aan de serie toegevoegd. Hierin wordt ouders gevraagd wat zij van het Nederlandse onderwijs vinden op dit moment. De Staat van de Ouder wordt gepubliceerd door Ouders & Onderwijs. Deze organisatie is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen in Nederland. 

De Staat van de Ouder gaat dit jaar over passend onderwijs. Daarbij is goed onderwijs voor iedereen een ideaal. Ook voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Met de in 2014 ingevoerde Wet passend onderwijs leek voor iedere leerling een passende plek in het onderwijs haalbaar. Alle kinderen moesten zich thuis voelen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, zodat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Maar zijn die verwachtingen uitgekomen?

In deze Staat van de Ouder wordt gekeken naar passend onderwijs in de praktijk, vanuit het perspectief van ouders. Uit het onderzoek van Ouders en Onderwijs blijkt dat 60 procent van de ouders ontevreden is over het passend onderwijs dat wordt geboden. Ouders lopen regelmatig tegen negatieve ervaringen aan en worden te weinig betrokken in het proces. Het onderwijs is te vaak niet passend.   

Ouders willen de volgende zaken verbeterd zien:

- De keuzevrijheid van de ouders en het kind moet gegarandeerd worden: Net als de keuze voor bijzonder onderwijs of een pedagogische filosofie, moeten ouders de keuzevrijheid hebben om zelf te kiezen of hun zoon of dochter onderwijs volgt op een reguliere school of in het speciaal onderwijs.

- Beter toezicht door het samenwerkingsverband: Ouders, leerlingen en personeel moeten in de gaten kunnen houden of het samenwerkingsverband scholen die zich niet houden aan de afspraken daar inderdaad op aanspreekt.

- Betere handhaving van de zorgplicht door de onderwijsinspectie: Informeer ouders over deze handhaving en stimuleer meldingen van ouders. Stel sancties in voor het schenden van de zorgplicht door schoolbesturen.

- Maak werk van inclusie: Ontwikkel een actieplan waarin beschreven wordt hoe regulier en speciaal onderwijs beter kunnen integreren. Doel is dat het onderwijs voor een grote en diverse groep leerlingen openstaat. Maak daarbij gebruik van de kennis van goede voorbeelden die er al zijn, zoals de Samen naar school-klassen.

 


Downloads
Titel informatie
Corporatie

Ouders & Onderwijs

Uitgave

Utrecht : Ouders & Onderwijs, 2020

Collatie

28 p.

Publicatiejaar

2019