HET TIENMINUTENGESPREK DOE JE ZO

In dit artikel wordt er besproken hoe het tienminutengesprek kan worden vormgegeven om te dienen als waardevol contactmoment. 

Art Nieuwenbroek, orthopedagoog, sociaal pedagoog en leercoach, benadrukt het belang van de drie-eenheid tussen ouder, leerkracht en kind, waarvan het tienminutengesprek een wezenlijk onderdeel uitmaakt. Volgens Nieuwenbroek is het hierbij ook van belang dat ieder zijn plek kent: als ouders en leerkracht partners zijn kan er vanuit de gezamenlijkheid worden gekeken naar wat het beste is voor het kind. Nieuwenbroek geeft ook een drietal tips: het maken van een huisbezoek, 'klagende' ouders als kans zien, en het vervullen van een signalerende rol bij problematische gezinnen. 

Maak van het tienminutengesprek geen verplicht nummer. Dat is het devies van Mariëtte Lusse, pedagoog en lector 'Samenwerken met ouders' aan de Hogeschool Rotterdam. Ze adviseert om een duidelijke opzet en helder doel voor ogen te hebben bij het voeren van een voortgangsgesprek. Hierbij geeft zij ook een voorbeeldagenda van een tienminutengesprek. Ook vindt Lusse het belangrijk om aan het begin van het jaar een kennismakingsgesprek te houden met iedereen. Hierdoor wordt er de rest van het jaar op een positieve basis gebouwd en is het gemakkelijker de leerkracht later te benaderen. In de praktijk ziet Lusse dat de nadruk in het gesprek vaak ligt op wat er niet goed gaat: als er meer nadruk wordt gelegd op stappen die kunnen worden gezet heeft het gesprek een duidelijk doel, en ervaart het kind het gesprek minder negatief. Hierbij kunnen kinderen vaak zelf het gesprek leiden.


Titel informatie
Auteur

Dekkers, Floortje

Tijdschrift

De Nieuwe Leraar

Uitgave

Jrg. 6 (2020), nr. 2 (mei)

Collatie

p. 24-25

Publicatiejaar

2020