ONDERZOEK INSPECTIE NAAR DE EFFECTEN VAN CORONA OP HET ONDERWIJS

De inspectie onderzoekt hoe het onderwijs tijdens de Corona-crisis verloopt. Uit de eerste meting bleek dat het, ondanks de grote inspanningen die in de afgelopen periode door scholen en instellingen zijn geleverd om onderwijs op afstand te kunnen aanbieden, maar deels lukte om te voldoen aan de kerntaken van het onderwijs. 

Uit de tweede meting bleek dat schoolleiders in grote meerderheid tevreden zijn over de gedeeltelijke herstart van het onderwijs en nog positiever over de volledige herstart. Bij de gedeeltelijke herstart hebben ze vaker knelpunten ervaren dan bij de volledige herstart. De beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel bleek het grootste knelpunt. De meerderheid van de schoolleiders meldde dat de leerlingen na de gedeeltelijke herstart snel weer aan school gewend waren. Een kwart van hen zag aanleiding voor pedagogische maatregelen. Ook de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen viel schoolleiders over het geheel genomen mee. Leerlingen hadden zich naar verwachting ontwikkeld of de achterstand viel mee.

In het najaar van 2020 is een derde meting verricht. In de periode tussen de zomervakantie en de herfstvakantie was er bij scholen en instellingen grote zorg over de voortdurende belasting van leraren. Als gevolg daarvan kwamen de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs in gevaar. Er was daardoor ook aanhoudende zorg over oplopende en mogelijk blijvende leerachterstanden en het risico op groeiende kansenongelijkheid voor leerlingen en studenten. De situatie was volgens schoolleiders en bestuurders precairder dan vlak voor de zomervakantie, tijdens de tweede meting. Leerlingen en studenten in het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs werden extra hard getroffen door de beperkende maatregelen rondom COVID-19, vanwege de praktische aard van het onderwijs. Het gebrek aan fysiek onderwijs en de belemmeringen in de beroepspraktijkvorming leiden ertoe dat mbo-studenten steeds minder kans krijgen zich volwaardig te ontwikkelen en voor te bereiden op de arbeidsmarkt. 

In oktober 2021 is een onderzoek gepubliceerd naar de effecten van 16 maanden Corona voor het onderwijs. Per sector is een technisch rapport en een factsheet beschikbaar.


Titel informatie
Corporatie

Inspectie van het Onderwijs, Utrecht

Uitgave

Utrecht : Inspectie van het Onderwijs, 2021

Publicatiejaar

2021