THUISONDERWIJS - LESSEN VAN KIDSWEEK, SCHOOLTV EN SLO

Kidsweek, Schooltv en SLO ontwikkelen samen speciale (gratis) lessen voor thuis. Voor groep 5 t/m 8 worden er geïntegreerde lesmaterialen voor wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek), taal en rekenen gemaakt.

Om de kwaliteit van de lesmaterialen te waarborgen ondersteunt SLO bij de aansluiting op onderwijsdoelen (kern- en tussendoelen) waaraan leerlingen kunnen werken. De lessen van Kidsweek in de Klas – verrijkt met de informatieve filmpjes van Schooltv – sluiten aan op deze kern- en tussendoelen. Als ouder en leraar zie je in het lesoverzicht wat het kind leert van de lessen die hij of zij met Kidsweek doet. Ook voor de leerling zijn de leerdoelen inzichtelijk gemaakt.

In de lessen staat een actueel thema centraal. Van daaruit worden verschillende vakken aangeboden. SLO kijkt naar de wijze waarop samenhang tussen verschillende leergebieden in de materialen terugkomt, bijvoorbeeld tussen wereldoriëntatie en taal en rekenen, en of (vakoverstijgende) vaardigheden voldoende aan bod komen.

De eerste lessenreeks gaat over Lichaam & gezondheid en haakt in op het coronavirus. Daarin wordt (begrijpend) lezen over het coronavirus gekoppeld aan weten hoe bacteriën en virussen zich verspreiden, hoe snel ze zich vermeerderen (rekenen) en of een bacterie eigenlijk hetzelfde is als een virus (natuur). Om te weten in hoeverre het coronavirus zich in je eigen gemeente heeft verspreid, is het handig om grafieken en tabellen te kunnen lezen (rekenen en aardrijkskunde). En als je er dan vervolgens een tekst over schrijft kun je laten zien wat je hebt geleerd (schrijven).

De eerste lessenreeks is te vinden op www.kidsweekindeklas.nl/thuis – mapje Wereld & Taal – Lichaam en gezondheid. De komende weken zullen er meer materialen ontwikkeld worden. Op deze plek zullen naast de lessenreeks ook verwijzingen naar andere initiatieven komen en informatie over hoe thuisonderwijs vormgegeven kan worden.


Links
Titel informatie
Categorie├źn