TRAINING ACTIEF BETROKKEN
een goede start voor alle kinderen

In Arnhem krijgen pedagogisch medewerkers de training Actief Betrokken: die geeft handvatten om optimale ontwikkelingskansen te bieden aan alle jonge kinderen. De training is ontwikkeld in opdracht van Stichting Pas, die de kansengelijkheid van kinderen van 0-13 jaar in Arnhem wil bevorderen. Er is onder andere aandacht voor onderwerpen als: observeren en registreren, ontdekkend en onderzoekend leren en ouderbetrokkenheid. De deelnemers komen een keer in de maand bij elkaar en de training is gericht op het professionaliseren en certificeren van pedagogisch medewerkers in het kader van de voor- en vroegschoolse educatie.

Wanda Struik, pedagogisch medewerker, begon in oktober 2018 met de training. Ze geeft aan dat ze zich veel meer is gaan afvragen hoe ze kinderen verder kan brengen in hun ontwikkeling en hoe ze kan afstemmen op wat een kind van haar vraagt. In de training krijgen pm’ers actuele inzichten aangereikt vanuit de ontwikkelingspsychologie. Aan het eind van elke bijeenkomst krijgen de cursisten een opdracht mee, om het geleerde zelf te gaan oefenen.

In de cursus komen zes breinprincipes aan bod die helpen bij het leren van nieuwe kennis en vaardigheden : herhaling, emotie, zintuiglijk rijk, voortbouwen, focus en creatie. Bij emotie draait het erom dat er veiligheid gecreëerd wordt. Alleen wanneer kinderen zich veilig voelen, komen ze tot leren. Zintuiglijk rijk houdt in dat er zoveel mogelijk zintuigen ingezet moeten worden. Het vierde breinprincipe is het voortbouwen op kennis van de kinderen als er iets nieuws wordt geïntroduceerd. Het vijfde principe is focus. Hiermee wordt bedoeld dat de aandacht gericht moet zijn op de kinderen. Tot slot komt creatie aan bod. Het is hierbij de bedoeling dat kinderen actief meedoen, onderzoeken, ervaren en uitvinden. Volgens de auteur geldt: hoe beter de breinprincipes worden toegepast, des te beter kinderen leren.


Titel informatie
Auteur

Berg, Femke van den

Tijdschrift

Kinderopvang

Uitgave

Jrg. 29 (2019), nr. 10 (oktober)

Collatie

p. 20-22

Publicatiejaar

2019